Przegląd akcji i przyczyn wzrostu ich cen w 2023 r.

Ceny których akcji wzrosły w 2023 r.?
 • Jonathan Rowe
 • 26.09.2023

W 2023 roku na rynek akcji wpływało wiele czynników, m.in. wydarzenia geopolityczne, inflacja i stopy procentowe. W rezultacie ceny niektórych akcji wzrosły, a inne spadły.

Akcje, których cena wzrosła

Oto niektóre akcje, których wartość wzrosła w 2023 r.:

 • Akcje spółek energetycznych: Ceny ropy i gazu wzrosły w 2023 r., co spowoduje wzrost cen akcji spółek energetycznych. Należą do nich Exxon Mobil, Chevron i ConocoPhillips.
 • Akcje spółek technologicznych: w 2023 r. wartość spółek technologicznych, takich jak Apple, Microsoft i Amazon, nadal rosła. Wynika to z faktu, że firmy te w dalszym ciągu czerpią korzyści z postępującej cyfryzacji gospodarki.
 • Akcje konsumenckie: akcje spółek takich jak Walmart i Costco również wzrosną w 2023 r. Dzieje się tak, ponieważ firmy te czerpią korzyści z rosnącej inflacji, ponieważ konsumenci wydają więcej pieniędzy na towary i usługi.

Dlaczego ceny akcji wzrosły

Istnieje kilka powodów wzrostu cen akcji w 2023 r.:

 • Rosnące ceny ropy i gazu: rosnące ceny ropy i gazu doprowadziły do ​​wyższych zysków przedsiębiorstw energetycznych, co z kolei doprowadziło do wyższych cen ich akcji.
 • Dalszy rozwój firm technologicznych: Firmy technologiczne w dalszym ciągu czerpią korzyści z rosnącej cyfryzacji gospodarki, co prowadzi do wzrostu ich zysków, a co za tym idzie, wzrostu cen ich akcji.
 • Rosnąca inflacja: Rosnąca inflacja prowadzi do wyższych cen towarów i usług, co z kolei prowadzi do wyższych zysków spółek sektora konsumenckiego i, co za tym idzie, wyższych cen ich akcji.

Akcje, których cena spadła

Oto niektóre akcje, których cena spadła w 2023 r.:

 • Akcje spółek finansowych: akcje spółek finansowych, takich jak JPMorgan Chase i Bank of America, straciły na wartości w 2023 r. Dzieje się tak dlatego, że stopy procentowe wzrosły, co spowodowało spadek zysków tych firm.
 • Akcje przemysłowe: akcje spółek przemysłowych, takich jak General Electric i Boeing, spadły w 2023 r. Wynika to z faktu, że firmy te borykały się z problemami związanymi z łańcuchami dostaw i rosnącą inflacją.
 • Akcje spółek z sektora opieki zdrowotnej: spółki z branży opieki zdrowotnej, takie jak Johnson & Ceny Johnson i Pfizer spadły w 2023 roku. Dzieje się tak dlatego, że pandemia COVID-19 złagodniała, co spowodowało niższy popyt na ich produkty i usługi.

Dlaczego ceny akcji spadły

Istnieje kilka powodów spadku cen akcji w 2023 r.:

 • Rosnące stopy procentowe: rosnące stopy procentowe powodują, że pożyczanie pieniędzy jest droższe dla firm, co może spowodować spadek ich zysków i spadek cen akcji.
 • Problemy w łańcuchu dostaw: Problemy w łańcuchu dostaw doprowadziły do ​​wzrostu cen towarów i usług, co może prowadzić do niższych zysków firm, a w konsekwencji do spadku cen ich akcji.
 • Rosnąca inflacja: Rosnąca inflacja może prowadzić do spadku siły nabywczej konsumentów, co może skutkować niższą sprzedażą firm i, co za tym idzie, spadkiem cen ich akcji.

Wniosek

W 2023 r. na giełdę wpływało wiele czynników, które spowodowały wzrosty i spadki niektórych akcji. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te czynniki przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.