Europa przeznacza 1,2 mld euro na promocję europejskiej chmury obliczeniowej

Europejskie firmy otrzymają wsparcie na rozwój europejskiej technologii chmury obliczeniowej
  • Jonathan Rowe
  • 20.12.2023

Komisja Europejska przeznaczyła 1,2 mld euro na próbę zwiększenia udziału firm z UE w technologii chmury w obliczu dominacji amerykańskich dostawców.

Ponieważ amerykańscy dostawcy chmury - na czele z trio AWS, Google i Microsoft - nadal posiadają prawie 80% rynku chmury publicznej na starym kontynencie, Komisja Europejska zapewnia wsparcie finansowe europejskim graczom. "Państwa członkowskie zapewnią do 1,2 miliarda euro finansowania publicznego", stwierdza Komisja. "Kwota ta przyciągnie kolejne 1,4 miliarda euro inwestycji prywatnych, dzięki czemu łączna wartość inwestycji w projekt wyniesie około 2,6 miliarda euro".

Inwestycje te są realizowane w ramach dużego projektu o znaczeniu ogólnoeuropejskim (IPCEI) poświęconego technologiom chmurowym, zgłoszonego wspólnie wiosną 2022 r. przez Francję, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandię, Polskę i Hiszpanię. W IPCEI uczestniczy dziewiętnaście firm, a także ponad 90 partnerów pośrednich (startupy, MŚP, duże firmy itp.). Należą do nich Atos, Capgemini, OVH i Orange we Francji, Telefonica w Hiszpanii i Siemens w Niemczech. Chmura IPCEI nie jest niczym nowym: w ciągu trzech lat Europa stanie się kolebką europejskiej suwerennej chmury. Dopiero okaże się, jak fundusze zostaną wykorzystane w praktyce i kto z nich skorzysta, ponieważ Komisja była szczególnie niejasna w tej sprawie.

Cele chmurowe, delikatnie mówiąc

"IPCEI będzie dążyć do opracowania oprogramowania integrującego możliwości chmurowe i brzegowe oferowane przez różnych dostawców, tworząc to, co w żargonie technicznym znane jest jako kontinuum wielu dostawców chmury i brzegu", - czytamy w brukselskich wytycznych. "Pozwoli to wielu firmom oferować interoperacyjne usługi chmurowe i brzegowe, które będą dostępne dla wszystkich. Rozwój i wykorzystanie wspólnych bloków oprogramowania zagwarantuje interoperacyjność i zapewni, że centra danych na obrzeżach sieci będą otwarte dla wielu kompatybilnych dostawców usług. W ten sposób dane mogą być przetwarzane w odpowiedni i zrównoważony sposób w pobliżu użytkownika przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa".

Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje te stanowią ważny krok w wysiłkach UE na rzecz wzmocnienia jej suwerenności w chmurze. Mogą one pomóc europejskim firmom zmniejszyć ich zależność od dostawców z USA i zwiększyć ich konkurencyjność w globalnej gospodarce.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.