Francja: aktywność produkcyjna ponownie pogorszyła się w grudniu

Francuska gospodarka nadal spowalnia
  • Jonathan Rowe
  • 22.01.2024

Według indeksu PMI opublikowanego przez S&P Global i Hamburg Commercial Bank (HCBO), w grudniu aktywność francuskiego przemysłu nadal się pogarszała, dotknięta "silnym spadkiem" produkcji i nowych zamówień.

Wskaźnik spadł z 42,9 w listopadzie do 42,1 w grudniu, pozostając znacznie poniżej progu 50, który wyznacza obszary spadku i wzrostu aktywności. Według S&P jest to "najostrzejsze pogorszenie warunków biznesowych" w sektorze od maja 2020 roku.

"Francuska produkcja znajduje się w spirali spadkowej. Zaostrzające się warunki finansowe i rosnące ceny wywierają presję na popyt, prowadząc do spadku nowych zamówień, produkcji i zatrudnienia" - skomentował w komunikacie prasowym Norman Libke, ekonomista HCBO.

S&P, który przeprowadził ankietę wśród około 400 firm produkcyjnych w okresie od 6 do 15 grudnia 2023 r., zauważa, że aktywność została szczególnie dotknięta w sektorach dóbr pośrednich i kapitałowych, podczas gdy sektor dóbr konsumpcyjnych ucierpiał bardziej.

Wyjaśniając spadek nowych zamówień, 39% ankietowanych firm wskazało na spadek popytu, w szczególności z powodu pogarszającego się klimatu gospodarczego w sektorze budowlanym, motoryzacyjnym i lotniczym. Wspomniano również o konkurencji zagranicznej.

W rezultacie firmy redukują zatrudnienie już siódmy miesiąc z rzędu.

Jeśli chodzi o ceny sprzedaży, spadły one w grudniu ze względu na niższe koszty produkcji przy spadających cenach surowców.

Jeśli chodzi o kolejne dwanaście miesięcy, ankietowani producenci pozostają pesymistami, a 32% z nich spodziewa się spadku poziomu produkcji.

"Badanie wskazuje na ponure perspektywy biznesowe na 2024 r., a pesymizm firm przypisuje się ryzyku spowolnienia gospodarczego i przedłużającego się spadku popytu" - podkreślił Liebke.

Oto kilka konkretnych czynników, które mogą przyczynić się do dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej we Francji:

  •  Zaostrzenie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny (EBC). EBC przygotowuje się do podniesienia stóp procentowych w odpowiedzi na rosnącą inflację, co może prowadzić do dalszego wzrostu kosztów finansowania zewnętrznego i osłabienia popytu.
  •  Dalsze pogarszanie się sytuacji geopolitycznej. Wojna na Ukrainie i związane z nią sankcje negatywnie wpływają na globalną gospodarkę i prowadzą do wzrostu niepewności.
  •  Pogarszające się warunki handlowe. Rosnące ceny energii i innych surowców zmniejszają konkurencyjność francuskich producentów na rynkach zagranicznych.

Jeśli te czynniki się utrzymają, francuska gospodarka może stanąć w obliczu poważnych problemów w 2024 roku.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.