Niemiecka gospodarka: prognozy na 2024 r.
  • Jonathan Rowe
  • 12.03.2024

Niemcy są trzecią największą gospodarką na świecie po Stanach Zjednoczonych i Chinach, co czyni je największą gospodarką w Europie. Jest to również trzeci największy eksporter na świecie, a sektor usług stanowi 70 % produktu krajowego brutto (PKB) tego kraju.

Prognozowany słaby wzrost gospodarczy w 2024 r

Przewiduje się, że gospodarka Niemiec będzie rosła powoli w 2024 r., głównie z powodu utrzymującej się niepewności. Konsumenci priorytetowo traktują oszczędności, a firmy ostrożnie podchodzą do swoich działań inwestycyjnych. Ponadto środki przeznaczone na kryzys związany z koronawirusem nie zostaną przekazane do funduszu klimatycznego, co doprowadzi do deficytu budżetowego w wysokości 17 mld euro w 2024 r. i będzie wymagało podjęcia środków oszczędnościowych. Słaby popyt zewnętrzny, zwłaszcza ze strony Chin, dodatkowo pogarsza perspektywy gospodarcze. Jeśli jednak ryzyko gospodarcze i geopolityczne stopniowo ustąpi, a stopy inflacji będą nadal spadać, wzrost gospodarczy może przyspieszyć.

Spadek niemieckiego eksportu w grudniu

W grudniu 2023 r. eksport towarów z Niemiec spadł znacznie o 4,6% rok do roku do 125,3 mld euro w listopadzie 2023 r., co było największym spadkiem w tym roku. W tym samym czasie import również spadł o 6,7% do 103,1 mld euro w grudniu, co było największym spadkiem w roku.

To nieoczekiwane spowolnienie pod koniec roku doprowadziło do spadku niemieckiego eksportu o 1,4% rok do roku do 1 562,1 mld euro w porównaniu z 2022 rokiem. Import spadł jeszcze gwałtowniej, o 9,7% do 1 352,5 mld euro, prawie podwajając nadwyżkę eksportową do prawie 210 mld euro.

Globalne warunki gospodarcze pozostają niewystarczające, aby stymulować niemiecką gospodarkę zorientowaną na eksport. W związku z tym sektor eksportowy stoi w obliczu kolejnego trudnego roku w 2024 r., zaostrzonego przez ryzyko handlowe wynikające z napięć na Morzu Czerwonym. Oczekiwania biznesowe firm są zgodne z tym trendem, o czym świadczy wskaźnik rewizji w dół opublikowany przez Instytut IFO za styczeń 2024 roku.

Niższa inflacja na początku roku

Po wzroście pod koniec 2023 r., niemiecka inflacja spadła na początku nowego roku. Ceny konsumpcyjne w styczniu 2024 roku były o 2,9% wyższe niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku, najniżej od czerwca 2021 roku. Spadek inflacji przypisuje się tańszej energii, której ceny spadły o 2,8% rok do roku.

Ekonomiści spodziewają się dalszego spadku inflacji w ciągu roku, choć z wahaniami. Według instytutu IFO, coraz więcej firm związanych z sektorem konsumenckim planuje podnieść ceny w nadchodzących miesiącach. Prognozy instytutów badań gospodarczych dotyczące stopy inflacji w Niemczech w 2024 r. wahają się między +2,1% a +3,5%.

Rosnąca liczba bezrobotnych

W styczniu 2024 r. Niemcy odnotowały sezonowy wzrost stopy bezrobocia, która osiągnęła 2,8 mln osób. To o 169 000 więcej niż w grudniu 2023 r. i o 189 000 więcej niż w styczniu poprzedniego roku. Tym samym stopa bezrobocia wzrosła z 0,4% do 6,1%.

Pomimo utrzymującej się słabości gospodarczej, poziomy zatrudnienia i popyt na pracę pozostają stabilne, zapewniając odporny rynek pracy na początku roku. Jednak rynek praktyk zawodowych nadal stoi w obliczu wyzwań, a wiele programów praktyk oferowanych przez firmy pozostaje nieobsadzonych.

Stagnacja różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Niemczech

Nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn utrzymują się w Niemczech, a kobiety zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni. Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pozostaje niezmieniona i obejmuje zarówno wynagrodzenie całkowite, jak i wynagrodzenie za porównywalne role i kwalifikacje. W 2023 r. kobiety zarabiały średnio o 18% mniej niż mężczyźni na godzinę: 20,84 euro na godzinę w porównaniu do 25,30 euro dla mężczyzn. Nawet w przypadku porównywalnych ról różnica wynosiła sześć procent.

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynika z różnych czynników, w tym większej reprezentacji kobiet w niżej opłacanych sektorach i trudności w awansowaniu na wyżej płatne stanowiska. Pomimo podobnych kwalifikacji i postępów w karierze, kobiety nadal zarabiają mniej niż mężczyźni, z różnicą 6% w bezpośrednim porównaniu.

Przyszła pozycja gospodarcza Niemiec będzie zależeć od zdolności rządu do złagodzenia wpływu wyzwań geopolitycznych i gospodarczych. Innowacje, cyfryzacja i zrównoważony rozwój mogą być kluczowymi czynnikami wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach.

Share:

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published.