Rekordowy poziom energii odnawialnej w Europie

Rekord energii odnawialnej
  • Jonathan Rowe
  • 15.01.2024

Portugalia ogłosiła, że ustanowiła nowy rekord produkcji energii odnawialnej w 2023 roku. Dostarczyły one 61% energii elektrycznej zużywanej w kraju Pirenejów, poinformował krajowy operator sieci energetycznej (REN). Podczas gdy całkowite zużycie energii elektrycznej osiągnęło najwyższy poziom od 2018 r., energia nieodnawialna stanowiła tylko 19% tego zużycia, ponieważ Portugalia zaimportowała 20% energii elektrycznej potrzebnej w 2023 r.

Jak wynika z komunikatu prasowego REN, dzięki energii odnawialnej o łącznej mocy 31,2 terawatogodzin (TWh), wiatr wyprodukował 25% energii elektrycznej zużytej w Portugalii w ubiegłym roku, wyprzedzając energię wodną (23%), fotowoltaikę (7%) i biomasę (6%).

Więcej zapór i energii słonecznej, mniej gazu

Pod względem wzrostu, produkcja energii wodnej wykazała największy wzrost (+70%) po roku suszy w 2022 roku. Fotowoltaika (+43%), której sprzyja stopniowy wzrost mocy zainstalowanej, znajduje się na liście największych wzrostów produkcji.

Z kolei zużycie gazu ziemnego, który jest importowany drogą morską głównie z Nigerii (42%) i USA (40%), spadło o 21% w ciągu roku, osiągając najniższy poziom od 2014 roku.

Niemcy przekraczają próg 50 % energii odnawialnej

W Niemczech rok 2023 również wiąże się z silnym wzrostem energii odnawialnej. W 2023 r. czyste źródła energii "pokryją 52% zużycia energii elektrycznej" w kraju, co stanowi wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym, podała w oświadczeniu BDEW, niemiecka organizacja handlowa dla branży energetycznej i wodnej.

"Po raz pierwszy liczba ta przekroczyła 50%", dodała z zadowoleniem organizacja. Według BDEW, zużycie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych było w lipcu szczególnie wysokie i wyniosło 59 procent.

Liczby te zostały osiągnięte w szczególności dzięki wzrostowi produkcji energii odnawialnej, która wzrosła o 6% w porównaniu do ubiegłego roku. W szczególności morska energia wiatrowa odnotowała "rekordowy" rok, wzrastając o 13,4%, kompensując znaczny spadek produkcji morskiej energii wiatrowej, która spadła o 8,6%. Produkcja energii fotowoltaicznej wzrosła o 4,6%, a w czerwcu osiągnęła nawet "historyczny" poziom 113,5 miliarda kilowatogodzin. Udział węgla, który wzrósł w ubiegłym roku w wyniku odcięcia dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec z powodu wojny na Ukrainie, spadł do 26% w 2023 r. z 31,6% w 2022 r. Między styczniem a wrześniem 2022 r. produkcja modułów paneli słonecznych wzrosła o 44% rok do roku po 75% wzroście w tym samym okresie 2021 r.

Przypominamy, że niemiecki rząd wyznaczył cel 80 % zużycia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, przeznaczył miliardy euro na inwestycje w zieloną transformację gospodarki. Ekologizacja sektora energetycznego wykracza poza Niemcy. W połowie września posłowie do PE przyjęli ustawę niemal podwajającą udział odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii w UE do 2030 r., którą zatwierdziło już 27 krajów, kosztem wyłączenia wodoru wytwarzanego w elektrowniach jądrowych, aby zadowolić Paryż.

Rekordowe dane z Portugalii i Niemiec pokazują, że odnawialne źródła energii stają się coraz ważniejszą częścią europejskiego sektora energetycznego. Oczekuje się, że trend ten utrzyma się w nadchodzących latach, ponieważ kraje UE starają się zmniejszyć swoją zależność od paliw kopalnych.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.