Jak zarabiać na dywidendach i jak wybierać akcje dywidendowe?

Dywidendy i akcje dywidendowe: Co trzeba wiedzieć?
 • Jonathan Rowe
 • 22.09.2023

Dywidendy stanowią część zysków spółki, którymi dzieli się ona z akcjonariuszami. Akcje dywidendowe to akcje spółek, które regularnie wypłacają dywidendy.

Jak zarabiać na dywidendach?

Aby zarabiać na dywidendach należy kupić akcje spółki wypłacającej dywidendę i posiadać je w dniu zamknięcia księgi akcjonariuszy. W tym dniu spółka ustala listę akcjonariuszy, którzy otrzymają dywidendę.

Dywidendy wypłacane są w formie środków pieniężnych lub papierów wartościowych. Gotówka wypłacana jest zazwyczaj raz lub dwa razy w roku, a papiery wartościowe – raz w roku.

Jak wybrać akcje dywidendowe?

Wybierając akcje dywidendowe, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Dochodowość dywidendy. Jest to stosunek wypłaconej dywidendy do ceny akcji. Im wyższa stopa dywidendy, tym większy dochód można uzyskać z inwestycji w te akcje.
 • Stabilność dywidend. Spółki, które regularnie wypłacają dywidendy przez wiele lat, uważane są za bardziej stabilne i wiarygodne.
 • Wycena akcji. Cena akcji musi być uczciwa w stosunku do zysków i perspektyw wzrostu.

Strategia inwestowania w akcje dywidendowe

Istnieje kilka strategii inwestowania w akcje dywidendowe:

 • Inwestowanie w akcje poszczególnych spółek. To najbardziej ryzykowna strategia, ale może też przynieść największe zyski.
 • Inwestowanie w fundusze indeksowe spółek dywidendowych. Jest to mniej ryzykowna strategia, ale może również przynieść niższe zyski.
 • Inwestowanie w dywidendowe fundusze ETF. Jest to strategia jeszcze mniej ryzykowna niż inwestowanie w fundusze indeksowe spółek dywidendowych.

Wniosek

Akcje dywidendowe mogą być dobrym sposobem na uzyskanie pasywnego dochodu. Ważne jest jednak, aby ostrożnie wybierać akcje dywidendowe i brać pod uwagę ryzyko inwestowania.

Dodatkowe wskazówki dotyczące inwestowania w akcje dywidendowe

 • Nie inwestuj wszystkich swoich pieniędzy w akcje dywidendowe. Zawsze trzymaj część swoich pieniędzy w bardziej ryzykownych aktywach, takich jak akcje spółek wzrostowych.
 • Regularnie przeglądaj swój portfel akcji dywidendowych. Możesz dodawać nowe akcje lub sprzedawać istniejące, aby zachować równowagę w swoim portfelu.
 • Nie zapomnij o podatkach. Dywidendy podlegają opodatkowaniu, dlatego należy wziąć to pod uwagę przy planowaniu inwestycji.
 • Tag
 • Artykuł
  Share:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.