Czym są pary walutowe Forex? Wyjaśnienie z przykładami

currency-pairs
 • Jonathan Rowe
 • 30.06.2023

Traderzy mogą handlować parami walutowymi na rynku FOREX. Pary walutowe dzielą się na trzy rodzaje. Są to pary główne, drugorzędne i egzotyczne. Główne pary, zwane również głównymi, zazwyczaj składają się z dolara amerykańskiego i innej waluty. Pary te są aktywnie wykorzystywane przez inwestorów do handlu. Sie sind daher sehr liquide.

Przykłady głównych par walutowych:

 • Euro i dolar amerykański są określane skrótem EUR/USD;
 • Dolar amerykański i jen japoński, kod USD/JPY;
 • Funt brytyjski i dolar amerykański, kod GBP/USD;
 • Dolar amerykański i frank szwajcarski, kod symbolu USD/CHF;
 • Dolar amerykański i dolar kanadyjski, USD/CAD;
 • Dolar australijski i dolar amerykański, AUD/USD;
 • Dolar nowozelandzki i dolar amerykański, NZD/USD.

Pary drugorzędne, często nazywane kursami krzyżowymi, to pary bez dolara amerykańskiego. Na przykład para dolara kanadyjskiego i jena japońskiego, CAD/JPY, jest parą drugorzędną. Ich płynność jest niższa, ale zmienność wyższa.

Egzotyczne pary walutowe to pary dolara amerykańskiego i waluty innej niż waluta główna. Przykładem takiej pary jest dolar amerykański i rial katarski, kod USD/QAR. Pary te są najbardziej zmienne. Mają również najwyższe spready.

Co to jest para walutowa?

Para walutowa to połączenie dwóch różnych walut. Służy do określania kursu wymiany walut w parze. Każda para składa się z waluty bazowej i waluty kwotowanej. Waluty w parze walutowej są oznaczone trzyliterowym akronimem. Sam akronim składa się z nazwy kraju i nazwy waluty. Ponadto waluta bazowa jest umieszczana jako pierwsza, a waluta kwotowana jako druga w parze.

Na przykład para walutowa USD/CAD:

 • USD to dolar amerykański, gdzie US oznacza nazwę kraju, a D oznacza dolara;
 • CAD to dolar kanadyjski. CA oznacza Kanadę, a D to również dolar;
 • walutą bazową jest dolar amerykański, walutą kwotowaną jest dolar kanadyjski.

Ponadto obok pary walutowej podawany jest kurs wymiany. Kurs wymiany wskazuje, ile waluty kwotowanej należy wydać, aby nabyć jedną jednostkę waluty bazowej. Wróćmy do pary walutowej USD/CAD. Załóżmy, że kurs wymiany wynosi 1,5, co oznacza, że musisz wydać 1,5 dolara kanadyjskiego, aby kupić jednego dolara amerykańskiego.

Traderzy na rynku FOREX sprzedają i kupują waluty w parach. Przewidując ruchy kursów walut, spadki lub wzrosty, inwestorzy dokonują odpowiednich transakcji i osiągają zyski.

Płynność par walutowych

Dobre pary walutowe charakteryzują się wysoką płynnością. Oznacza to, że można je szybko kupić lub sprzedać na rynku FOREX. Wysoka płynność pozwala inwestorom na szybkie wchodzenie i wychodzenie z pozycji. Duże pary minimalizują również ryzyko odchyleń cenowych i zapewniają dokładniejsze kwotowania cen.

Dlatego główne pary walutowe są tak popularne wśród traderów. Ich wysoka płynność i aktywność rynkowa skutkuje najwyższymi wolumenami handlowymi. Warto również zauważyć, że główne pary walutowe są odpowiednie dla początkujących. Dostępnych jest wiele informacji do analizy i materiałów szkoleniowych. Ułatwiają one rozpoczęcie handlu na rynku FOREX.

Zalety i wady głównych par walutowych

Każda główna para walutowa ma swoje osobliwości. Inwestorzy muszą wziąć je pod uwagę w swoich transakcjach. Wszystkie główne pary walutowe są bardzo płynne, ale każda z nich ma również swoje osobliwości.

Jak wyróżnia się para walutowa EUR/USD:

 • szerokie zastosowanie w handlu międzynarodowym;
 • die Verfügbarkeit von Informationen und Analysen;
 • Jej kurs wymiany zależy od gospodarek UE i USA.

Para walutowa dolara amerykańskiego i jena japońskiego, USD/JPY, może być wykorzystywana jako aktywo defensywne. Aktywa defensywne to aktywa, których cena nie spada podczas zawirowań na rynku. Para ta zazwyczaj podąża za stabilnymi trendami i oferuje dobre możliwości zysku w czasach niepewności. Na cenę tej pary wpływa jednak japońska polityka gospodarcza. Należy to wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

GBP/USD, para funt brytyjski/dolar amerykański, charakteryzuje się wysoką zmiennością. Ponadto spready dla tej pary są zwykle wyższe niż dla innych głównych par walutowych. Osobliwością tej pary jest to, że jej aktywność osiąga szczyt podczas sesji handlowej w Londynie. Cena tej pary zależy od wydarzeń politycznych i gospodarczych w Wielkiej Brytanii. Stwarza to dodatkowe możliwości i ryzyko dla traderów.

Para walutowa USD/CHF ma zalety, takie jak:

 • wysoka płynność;
 • niska zmienność;
 • możliwość wykorzystania jako środek ochronny.

Może jednak wykazywać mniejszą zmienność niż niektóre inne pary. Może to być wadą dla niektórych traderów.

Kurs USD/CAD jest jedną z najważniejszych par walutowych na międzynarodowym rynku walutowym. Odzwierciedla ona relację walutową między dwiema głównymi gospodarkami - USA i Kanadą. Kurs USD/CAD jest często powiązany z cenami ropy naftowej. Kanada jest jednym z głównych producentów ropy naftowej, więc zmiany cen ropy mogą wpływać na kurs tej pary walutowej. Wysokie ceny ropy mają tendencję do wzmacniania dolara kanadyjskiego, podczas gdy niskie ceny ropy mogą go osłabiać.

AUD/USD to para walutowa, która jest często powiązana z cenami ropy.

AUD/USD jest często powiązany z cenami towarów, zwłaszcza złota. Australia jest jednym z największych producentów złota na świecie, więc zmiany ceny złota mogą wpływać na kurs tej pary walutowej. AUD/USD jest jedną z najpopularniejszych par walutowych na globalnym rynku forex. Oprócz ceny złota, wpływ na nią może mieć również kurs wymiany:

 • poziom stóp procentowych w poszczególnych krajach;
 • Stopy inflacji w USA i Australii;
 • tempo wzrostu gospodarczego;
 • Poziom zatrudnienia.

Podstawowa para walutowa NZD/USD może być wrażliwa na zmiany cen towarów, ponieważ Nowa Zelandia jest dużym eksporterem produktów rolnych. Wahania cen towarów, takich jak produkty mleczne lub drewno, mogą wpływać na kurs wymiany tej pary walutowej.

Ogólnie rzecz biorąc, główne pary walutowe charakteryzują się atrakcyjną płynnością i aktywnością na rynku forex. Każda para ma jednak swoje własne cechy, zalety i wady. Inwestorzy powinni wziąć je pod uwagę podczas analizy i handlu. Różnorodność par walutowych oferuje inwestorom szeroki wybór dla wszechstronnej strategii i osiągnięcia ich celów inwestycyjnych.

Najbardziej obiecujące pary walutowe w 2023 r

Każdy inwestor wybiera pary walutowe, które uważa za najlepsze. Wybór ten zależy od strategii i preferencji tradera. Niemniej jednak istnieją trzy obiecujące pary walutowe w 2023 roku: Para euro-dolar amerykański (EUR/USD) jest najpopularniejsza na rynku forex. Wśród najważniejszych par wyróżnia się niskim spreadem i niską zmiennością. Dla tej pary dostępnych jest również wiele informacji do celów analitycznych i edukacyjnych.

Para funta brytyjskiego i dolara amerykańskiego (GBP/USD). Para walutowa o wysokiej zmienności. Handel tą parą oferuje wysokie możliwości zwrotu, ale także odpowiednie ryzyko.

Para dolara amerykańskiego i dolara amerykańskiego.

Para dolara amerykańskiego i jena japońskiego (USD/JPY). Kolejna popularna para z niskimi spreadami. Charakteryzuje się spójnymi trendami w porównaniu do innych głównych par.

Wybierając parę walutową do transakcji, musisz kierować się sytuacją rynkową i swoją strategią. Na rynku forex istnieje szeroki zakres par walutowych. Dlatego lepiej jest najpierw przetestować handel na rachunku demo. W ten sposób można szybciej zrozumieć specyfikę każdej pary i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.