Bank Rezerwy Federalnej USA odnotowuje rekordową stratę
  • Jonathan Rowe
  • 27.02.2024

W 2023 r. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (Fed) odnotowała największą stratę operacyjną w swojej 110-letniej historii, a zatem prawie nic nie wpłaciła do Skarbu Państwa, tak jak powinna, gdy osiąga zysk.

Strata operacyjna wyniosła 114,3 mld USD w 2023 r., zgodnie ze wstępnymi szacunkami sprawozdań finansowych banku centralnego za 2023 r. opublikowanymi w środę.

W 2022 r. bank osiągnął zysk w wysokości 58,8 mld USD.

Strata ta jest częściowo spowodowana podwyżkami stóp procentowych, do których Fed uciekł się w celu ograniczenia wysokiej inflacji. Zmusiło to Fed do płacenia wyższych stóp procentowych od posiadanych rezerw bankowych, bonów skarbowych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką.

W 2023 r. Fed musiał zapłacić 281,1 mld euro odsetek, co oznacza wzrost o 178,7 mld euro w porównaniu z rokiem poprzednim.

Ponadto jedno ze źródeł przychodów - odsetki od posiadanych obligacji i papierów wartościowych - zostało w ubiegłym roku obcięte. Rzeczywiście, Fed, po dokonaniu masowych zakupów podczas kryzysu Covidii w celu wsparcia gospodarki, obecnie kurczy swój bilans.

Ponieważ rentowność jego portfela uległa pogorszeniu, w 2023 r. otrzyma on zaledwie 163,8 mld USD odsetek, czyli o 6,2 mld USD mniej niż w roku poprzednim.

Zwykle Fed co tydzień wypłaca Skarbowi Państwa wszystkie swoje zyski, pomniejszone między innymi o koszty operacyjne centrali w Waszyngtonie i dywidendy wypłacane dwunastu bankom regionalnym wchodzącym w skład Rezerwy Federalnej.

Ale gdy zyski są niewystarczające do pokrycia tych wydatków, Fed musi zapłacić Skarbowi Państwa: w tym przypadku tworzone są aktywa odroczone.

Fed nie zacznie wypłacać pieniędzy Skarbowi Państwa, dopóki nie osiągnie zysków, które pozwolą mu spłacić kwotę na koncie.

W 2023 r. Fed był w stanie wysłać do Skarbu Państwa tylko 670 mln USD, a jego aktywa odroczone wynosiły 116,4 mld USD. To oprócz 16,6 miliarda dolarów w 2022 roku. Łącznie było to 133 miliardy dolarów.

Ta strata Fed ma kilka implikacji. Po pierwsze, zmniejsza przychody Skarbu Państwa, co może zwiększyć deficyt budżetowy. Po drugie, może prowadzić do spadku wiarygodności Fed, ponieważ jego zdolność do pełnienia funkcji zapewniania stabilności systemu finansowego może zostać zakwestionowana.

Ostatecznie implikacje tej straty dla Fed i gospodarki USA będą zależeć od tego, jak długo utrzyma się wysoka inflacja i jak Fed na nią zareaguje. Jeśli inflacja spadnie, Fed będzie w stanie stopniowo zmniejszać swoje zasoby i osiągać zyski wystarczające do spłaty odroczonych aktywów. Jeśli jednak inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, Fed może stanąć w obliczu poważniejszych problemów.

Share:

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published.