Co to jest startup? Definicja, charakterystyka i działanie

startup
 • Jonathan Rowe
 • 18.03.2023

Model biznesowy stojący za tym terminem coraz częściej staje się idealnym rozwiązaniem dla młodych przedsiębiorców z innowacyjnymi rozwiązaniami i chęcią reagowania w nowy sposób na zidentyfikowane potrzeby.

Inspirowanie się pracą startupów może pomóc niektórym menedżerom, którzy chcą przemyśleć lub dostosować swoje sposoby pracy lub zintegrować nowe umiejętności, takie jak rozwijanie intraprzedsiębiorczości.

Startup to także szansa dla inwestorów, którzy nie boją się ryzyka i chcą, aby ich kapitał finansowy rósł.

Aby zrozumieć, czym jest startup, musisz znać nie tylko charakter pojawienia się tych firm, ale także formy prawne, które mogą przyjąć, a także ich główne cechy.

KONCEPCJA STARTUPU

Znajomość znaczenia "startupu" jest pierwszym krokiem do zrozumienia, czym jest startup. Pojęcie to można postrzegać poprzez definicję, jej cechy prawne i znaczenie biznesplanu dla tego typu firmy.

Znaczenie pojęcia

Etymologicznie termin "start-up" jest anglicyzmem utworzonym z połączenia słów "start", co oznacza rozpoczęcie lub uruchomienie, oraz "up", które przekazuje ideę podwyższenia, wzrostu lub szybkiego rozwoju. Termin "startup" jest skróconą formą terminu "firma start-up".

Aby zrozumieć, czym jest startup, musisz zdefiniować go jako firmę, która zaczyna i inwestuje dużo w badania i rozwój rewolucyjnej oferty w celu osiągnięcia wykładniczego rozwoju gospodarczego w dłuższej perspektywie.

Preferowane obszary dla startupów to:

 • Technologia;
 • biotechnologia;
 • Technologia cyfrowa;
 • medycyna;
 • ekologia.

Po powyższym wprowadzeniu do tego, czym jest startup, należałoby spojrzeć na niego z perspektywy prawnej, aby lepiej go zrozumieć.

Prawny punkt widzenia

Pod względem struktury istnieje zasadnicza różnica między startupem a zdecydowaną większością innych firm.

Na przykład, podczas gdy celem startupu jest opracowanie innowacyjnego, funkcjonalnego i rynkowego produktu lub usługi w perspektywie długoterminowej, firma jest zwykle zorganizowana w celu sprzedaży istniejącego produktu lub usługi i maksymalizacji zysku, który można z niego uzyskać.

Te dwa pojęcia zbiegają się jednak w kwestii statusu prawnego.

Rzeczywiście, jak każda firma, startup może przyjąć jedną z kilku z góry określonych form prawnych, których przykładami są spółka publiczna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub uproszczona spółka akcyjna.

Ze względu na zalety statusu prawnego, uproszczona spółka akcyjna jest najczęściej wykorzystywana przez startupy. Ta forma statusu prawnego charakteryzuje się dużą elastycznością i swobodą w wewnętrznej organizacji firmy.

MODEL BIZNESOWY STARTUPÓW

Jedną z cech startupu jest to, że w przeciwieństwie do tradycyjnych firm, ich model biznesowy rzadko jest ustalony. Wielu z nich powoli tworzy swój model biznesowy, a znalezienie go zajmuje im miesiące, a nawet lata. Szukają sposobów, aby stać się rentownym i robić zwroty akcji, aby czasami zdefiniować dochodowy biznes.

Podczas gdy proces ten jest często ekscytujący, tworzenie startupu jest szczególnie ryzykowne i trudne. Wiele projektów nie znajduje swojego modelu biznesowego, a tylko nielicznym udaje się stać młodą, innowacyjną firmą wartą ponad miliard dolarów.

Istnieją jednak również rozwiązania alternatywne, takie jak dołączenie do grupy, odsprzedaż jej działalności lub patentów itp.

Rola biznesplanu w tego typu firmach

Biznesplan jest nierozerwalnie związany z koncepcją startupu. Reprezentuje całość wszystkich informacji związanych z rozwojem zidentyfikowanego pomysłu, usługi lub produktu. Przedstawia on:

 • Opis zespołu, który tworzy startup;
 • Koncepcja, która ma zostać wdrożona;
 • Znaczenie dla
 • rynku i potrzeby, które należy zaspokoić;
 • Cele do osiągnięcia;
 • Wskazanie czasu potrzebnego do osiągnięcia celów;
 • prognozy finansowe;
 • Strategia rozwoju.

Czytanie biznesplanu pozwala zrozumieć, o co chodzi w startupie, o co chodzi w jego projekcie i jaki jest jego plan działania. Zawarte w nim dane i perspektywy, które zapewnia, sprawiają, że jest to główna zaleta startupu przy ubieganiu się o finansowanie.

GŁÓWNE CECHY

Aby w pełni zrozumieć, czym jest startup, konieczne jest przedstawienie jego głównych cech. Są one wspólne dla prawie wszystkich takich firm.

Ryzykowne przedsięwzięcia

Jednym z

czynników, który najlepiej definiuje, czym jest startup, jest pojęcie ryzyka. W przypadku tych młodych firm poziom ryzyka jest zazwyczaj bardzo wysoki.

Wynika to przede wszystkim z kilku powodów, co stanowi ryzyko dla każdej firmy. W przypadku startupów, oprócz zwykłego ryzyka, istnieje oferta innowacyjnej propozycji, dla której nie ma wiarygodnych danych o jej akceptacji przez rynek.

W związku z tym

nowy wniosek prawdopodobnie zostanie odrzucony, co spowoduje utratę wszystkich zainwestowanych zasobów. Wskaźnik niepowodzeń jest szczególnie wysoki w przypadku start-upów, co uzasadnia ostrożność inwestorów i banków, które są proszone o ich finansowanie.

Niemniej jednak wiele startupów odnosi sukcesy, a nawet oszałamiająco udane, co jest źródłem motywacji w obliczu związanego z tym ryzyka.

Potrzeby finansowe

Większość startupów wymaga znacznych nakładów finansowych, których skala związana jest z:

 • innowacyjny charakter wspieranych przez nie projektów;
 • Nowość ich koncepcji, które zazwyczaj wymagają rozwoju specyficznej i nowej infrastruktury;
 • Niezdolność liderów projektów do finansowania się z własnych środków.
 • Istnieje kilka możliwych źródeł finansowania dla początkujących przedsiębiorców w celu zaspokojenia ich potrzeb finansowych:
 • Anioły biznesu;
 • Wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół;
 • Finansowanie społecznościowe;
 • Kredyty bankowe.

Obietnica rentowności

Obietnica rentowności jest ściśle związana z tym, co stanowi startup. Innowacyjna oferta, typowa dla tego typu firm, raz opracowana i wprowadzona na rynek może odnieść oszałamiający sukces i wygenerować ogromne zyski.

To właśnie ta obietnica uzasadnia podjęte ryzyko i inwestycje poczynione w celu sfinansowania startupu.

Firmy o ugruntowanej pozycji

Startup nie ma być młodą firmą na zawsze. Kiedy uda mu się osiągnąć swoje cele, logicznie staje się firmą w tradycyjnym znaczeniu tego słowa.

Aby zrozumieć, czym jest startup, musisz wziąć pod uwagę tę nieuniknioną ewolucję od młodego startupu do dojrzałej firmy, po przejściu przez etapy eksperymentowania, działania i optymalizacji oferty.

Większa elastyczność

Elastyczność startupu jest widoczna w jego strukturze organizacyjnej i sposobie działania.

Nowoczesne, elastyczne strategie promują spójność wewnętrzną, harmonijne relacje z klientami i skuteczność w osiąganiu celów.

Wiele start-upów

wybiera "lean start-upy", metodykę Agile i inne techniki zarządzania znane ze swojej elastyczności.

Przedsiębiorca, który szczegółowo wie, czym jest startup, ma już pewne narzędzia do uruchomienia własnego startupu.

 • Tag
 • Artykuł
  Share:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.