Zrozumieć kryptowaluty: wszystko o aktywach cyfrowych
  • Jonathan Rowe
  • 21.03.2024

Kryptowaluta, znana również jako waluta cyfrowa, odnosi się do każdego rodzaju waluty, która istnieje wyłącznie w formie cyfrowej lub wirtualnej i wykorzystuje kryptografię do zabezpieczania transakcji. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut, kryptowaluty działają bez centralnego organu, który je emituje lub reguluje, polegając na zdecentralizowanej sieci w celu walidacji transakcji i generowania nowych jednostek.

Czym jest kryptowaluta?

Kryptowaluta działa jako cyfrowy system płatności, który nie polega na bankach w celu weryfikacji transakcji. Działa w sieci peer-to-peer, ułatwiając płatności między stronami na całym świecie. W przeciwieństwie do fizycznej waluty wymienianej w świecie rzeczywistym, transakcje kryptowalutowe są czysto cyfrowymi zapisami w internetowej bazie danych. Gdy fundusze kryptowalutowe są transferowane, transakcje te są rejestrowane w księdze publicznej, a sama waluta jest przechowywana w portfelach cyfrowych.

Termin "kryptowaluta" pochodzi od użycia szyfrowania do potwierdzania transakcji, które obejmuje złożone kodowanie do przechowywania i przesyłania danych między portfelami i księgami publicznymi. Szyfrowanie służy przede wszystkim zabezpieczeniu i ochronie transakcji.

Pierwszą kryptowalutą był bitcoin, który powstał w 2009 roku i do dziś pozostaje najbardziej znaną kryptowalutą. Wiele intryg związanych z kryptowalutami dotyczy handlu w celu osiągnięcia zysku, a spekulanci często powodują znaczne wahania cen.

Jak działa kryptowaluta?

Kryptowaluty działają w oparciu o zdecentralizowaną księgę publiczną znaną jako blockchain, która służy jako kompleksowy rejestr wszystkich transakcji utrzymywanych i aktualizowanych przez posiadaczy waluty.

Tworzenie kryptowalut odbywa się w procesie zwanym wydobywaniem, w którym moc obliczeniowa jest wykorzystywana do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, co skutkuje generowaniem monet. Alternatywnie, użytkownicy mogą kupować waluty od brokerów i zarządzać nimi za pomocą portfeli kryptowalutowych do przechowywania i wydawania.

Własność kryptowaluty nie oznacza własności materialnej. Zamiast tego uprawnia posiadacza do klucza, który umożliwia przeniesienie rekordu lub jednostki wartości z jednej strony na drugą bez udziału zaufanego pośrednika.

Chociaż bitcoin został stworzony w 2009 roku, kryptowaluty i zastosowanie technologii blockchain nadal ewoluują w kontekście finansowym i oczekuje się dalszego postępu. W przyszłości technologia ta może ułatwić transakcje obejmujące różne aktywa finansowe.

Czy kryptowaluty są bezpieczne?

Kryptowaluty zazwyczaj wykorzystują technologię blockchain, która opisuje proces rejestrowania transakcji w "blokach" ze znacznikiem czasu. Chociaż proces ten jest złożony i techniczny, tworzy cyfrowy rejestr transakcji kryptowalutowych, który jest wysoce odporny na włamania hakerów.

Ponadto transakcje kryptowalutowe często wykorzystują mechanizm uwierzytelniania dwuskładnikowego. Na przykład, użytkownicy mogą być zobowiązani do wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła w celu zainicjowania transakcji, a następnie kodu uwierzytelniającego wysłanego jako wiadomość tekstowa na ich osobisty telefon komórkowy.

Pomimo tych środków bezpieczeństwa, kryptowaluty nie są odporne na próby włamań. Kilka głośnych incydentów, takich jak włamanie do Coincheck o wartości 534 milionów dolarów i włamanie do BitGrail o wartości 195 milionów dolarów w 2018 roku, podkreśla podatność startupów kryptowalutowych na znaczne straty finansowe wynikające z cyberataków.

W przeciwieństwie do tradycyjnych walut fiducjarnych wspieranych przez rządy, wartość walut wirtualnych jest określana wyłącznie przez dynamikę podaży i popytu. W konsekwencji może to prowadzić do dramatycznych wahań cen, skutkujących znacznymi zyskami lub stratami dla inwestorów. Ponadto inwestycje w kryptowaluty podlegają mniejszej liczbie zabezpieczeń regulacyjnych niż konwencjonalne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne.

  • Tag
  • Artykuł
    Share:

    Zostaw odpowiedź

    Your email address will not be published.