NAJLEPSZE niezawodne i zyskowne firmy do inwestycji w 2024 roku
  • Jonathan Rowe
  • 01.03.2024

Rok 2024, podobnie jak poprzednie 3 lata, jest rokiem niepewności. Prognozy znacznie się różnią. Niektórzy przewidują recesję w wielu kluczowych gospodarkach, rzadziej mówią o globalnej recesji. W warunkach tak dużej niepewności, kiedy nikt nie może udzielić pewnej odpowiedzi, konieczne jest wybranie najsilniejszych firm, w których nie będziesz musiał wątpić nawet w chwilach szalejących kryzysów. W tym topie zaoferujemy ci opcje, ale najpierw chcemy krótko wyjaśnić metodologię selekcji. Wybraliśmy firmy do tej oceny na podstawie czterech głównych kryteriów:

  1. Kapitalizacja rynkowa;
  2. Stabilność finansowa i niskie zadłużenie;
  3. Duża liczba lojalnych klientów;
  4. Dobry potencjał wzrostu.

Dlaczego z naszego punktu widzenia wysoka kapitalizacja jest dobra? Wysoka kapitalizacja oznacza zdolność firmy do szybkiego uzyskiwania tanich pożyczek i inwestowania w rozwój produkcji, reklamy lub czegokolwiek innego, co przyczynia się do wzrostu cen akcji i zysków.

Przy stabilności finansowej i obciążeniu długiem wszystko jest jasne. Niskie obciążenie długiem oznacza zdolność do wypłaty dywidendy nawet przy braku zysku lub inwestowania we wzrost, a także zaciągania korzystnych pożyczek. Stabilność finansowa to także atrakcyjność firmy w oczach inwestorów. Wpływa to pozytywnie na cenę akcji spółki.

Duża liczba lojalnych klientów oznacza, że nawet w czasach kryzysu gospodarczego i spadku siły nabywczej lojalni klienci nadal będą kupować produkty lub usługi swojej ulubionej firmy. Mając dużą liczbę lojalnych klientów, firma może podnieść cenę produktów lub usług do różnych celów i liczyć na to, że dzięki lojalnym klientom zysk firmy wzrasta, a nie maleje.

Potencjał wzrostu jest często wartością względną, której nie można wyrazić liczbami. Zgadzam się, czegoś takiego jak kultura korporacyjna i jej jakość w konkretnej firmie nie można wyrazić za pomocą modeli matematycznych. Oczywiście nie dotyczy to wielkości rynku i udziału firmy. Chodzi o innowacyjność firmy, tempo wzrostu rynku, możliwość rozszerzenia linii produktów, perspektywy na nowych rynkach, zwłaszcza zagranicznych itp.

Wiza

Model biznesowy Visa jest bardzo odporny. Jak wiadomo, głównym konkurentem Visa jest MasterCard. Może się wydawać, że ich udziały w rynku światowym są równe, ale tak nie jest. Globalny obrót gotówką za pośrednictwem kart Visa wynosi 2,4 biliona dolarów, podczas gdy MasterCard ma tylko 1,1 biliona dolarów.

Wskaźnik P/E, który służy do zrozumienia, czy akcje spółki są przegrzane, a jeśli tak, to o ile. Wskaźnik 25 jest uważany za idealny i oznacza, że akcje spółki nie są ani przegrzane, ani niedowartościowane. Na koniec grudnia 2023 r.wskaźnik P/E VISA wynosi 31,17. To prawie idealny wskaźnik.

Jeśli chodzi o zadłużenie VISA, tutaj wszystko jest dobrze. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego wynosi 54,98%. Na przykład ten sam wskaźnik dla MasterCard wynosi 243,9%.

Wielkość dywidend spółki rośnie z roku na rok od 1995 roku. Oto jak wyglądają statystyki z ostatnich 6 lat.

Kolejnym argumentem przemawiającym za inwestowaniem w VISA jest to, że akcje VISA znajdują się w portfelu Berkshire Hathaway, kierowanym przez Warrena Buffeta, prawdopodobnie najbardziej udanego inwestora w historii. Nie jest tajemnicą, że sukces Buffetta, jego własnymi słowami, polega na znalezieniu niedowartościowanych firm z potencjałem długoterminowego wzrostu. Obecność Visa w jego portfolio mówi o wiarygodności firmy.

Co jeszcze sprawia, że Visa jest silną firmą?

Głównym dochodem firmy są prowizje od transakcji i obsługi kart, dlatego dynamika wzrostu klientów z perspektywy czasu na duże odległości jest ważna i na szczęście dla firmy wzrost liczby kart VISA jest stabilnym trendem. Oto statystyki dotyczące liczby kart VISA od 2008 do 4 kwartału 2023 roku.

Należy pamiętać, że ani kryzys finansowy z 2008 r., ani kryzys koronowy, ani wysoka inflacja, ani początek wojny rosyjsko-ukraińskiej, a następnie blokowanie wiz w Rosji nie miały negatywnego wpływu na ten aspekt. Wszystko dlatego, że model biznesowy Visa ma na celu ochronę firmy przed potencjalną wysoką inflacją. To proste. Jeśli ceny rosną, podobnie jak rozmiary przetworzonych transakcji. Doświadczenie pokazuje, że w czasach wysokiej inflacji dochody Visa nie spadają.

Konkurenci Visa nie radzą sobie dobrze i jest to bardzo dobre dla samej Visa, ponieważ klienci przechodzą na Visa. Inwestorzy, którzy wolą inwestować w sektor usług finansowych, również przekierują swoje inwestycje na rzecz Visa.

Platformy Meta

Meta pokazała w tym roku dobre wyniki. Cena akcji wzrosła o 200% tylko w 2023 roku. Głównym powodem takiego sukcesu jest powrót masowej sprzedaży reklam online. Również w 2023 r.odnotowano znaczny wzrost liczby użytkowników. Wiele dużych funduszy spodziewa się znacznego wzrostu ceny akcji Meta i zysku operacyjnego. Model biznesowy Meta jest tak samo odporny jak Visa. Meta codziennie czerpie zyski z użytkowników. Firma nie czerpie zysków z faktu, że klienci kupują swoje produkty z pewną częstotliwością i mogą kupować lub kupować gdzie indziej.

Meta jest jedną z najbardziej innowacyjnych firm wśród amerykańskich big tech. Firma stale ulepsza swoje produkty. Kolejną zaletą Meta jest obecność gigantycznych ilości danych o klientach, co powoduje spory i podejrzenia ze strony polityków i obrońców praw człowieka, ale jak dotąd nie doprowadziło to do znaczących konsekwencji.

Statystyki liczby użytkowników Meta przez 6 lat pokazują, że firma wie, jak przyciągnąć nowych użytkowników. W drugim kwartale 2018 r.liczba użytkowników Meta wyniosła 2,5 mld osób, aw trzecim kwartale 2023 r. liczba użytkowników osiągnęła 3,9 mld osób. To wzrost o 56%. Jest to zaskakujące, ponieważ 2,5 miliarda to bardzo duża kwota, a 3,9 to jeszcze więcej.

McDonald's

Inwestowanie w znaną sieć restauracji fast-food ma następujące zalety:

  • Duża baza lojalnych klientów;
  • Obecność we wszystkich zakątkach planety;
  • Dobry zysk operacyjny;
  • Dobre wskaźniki finansowe.

Pomimo tego, że McDonald's osiągnął już maksymalne możliwe wyniki, McDonald' s ma własną strategię wzrostu i jest wdrażany. W tej chwili na całym świecie otwartych jest około 36 tysięcy restauracji McDonald ' s. Mimo tak imponującego wskaźnika kierownictwo firmy postawiło sobie ambitny cel otwarcia kolejnych 8800 placówek do 2027 roku.

Oprócz tego McDonald ' s zaczął otwierać kawiarnie z nową koncepcją podobną do Starbucks. Jak dotąd ten projekt dopiero zaczyna być wdrażany. Inne ważne aspekty strategii McDonald ' s to przyciąganie sztucznej inteligencji do ulepszania usług oraz rozbudowa programu lojalnościowego, który będzie gromadził i przetwarzał dane.

Mówiąc o wskaźnikach finansowych McDonald ' s, tutaj wszystko jest dobrze. Zysk operacyjny za 2023 r. wzrósł o 16%, zysk netto o 11%. Kapitalizacja rynkowa McDonald ' s na koniec 2023 roku wynosi 502 miliardy dolarów. McDonald ' s ma niskie zadłużenie.

Share:

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published.