SWOT co to jest i jak używać?

swot
 • Jonathan Rowe
 • 18.03.2023

W ciągle zmieniającym się środowisku przedsiębiorcy i liderzy biznesu muszą dostosować się do środowiska, aby opracować najbardziej opłacalną strategię najlepiej dostosowaną do rozwoju biznesu. Zasadniczo wymaga to dokładnego zbadania rynku, wydajności i wyzwań wewnętrznych. Jednym z najlepszych narzędzi do tworzenia takiej globalnej analizy jest analiza SWOT.

CO TO JEST ANALIZA SWOT?

Analiza SWOT (tłumaczona jako Mocne strony - Słabe strony - Szanse - Zagrożenia) jest narzędziem analizy strategicznej do podejmowania decyzji.

Jest również stosowany w dziedzinie marketingu strategicznego, ponieważ daje twórcy firmy, a także wszystkim decydentom w firmie, globalny obraz stanu projektu.

SWOT jest jednym z centralnych elementów biznesplanu. Pozwala na skuteczną strategię biznesową, zarówno komercyjną, jak i marketingową (plan marketingowy, marketing mix, digital marketing itp.).

DLACZEGO I KIEDY PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ SWOT?

Rosnąca konkurencja wymaga od firm większej kontroli nad strategią rozwoju. Przedsiębiorca musi mieć jasne zrozumienie swojego projektu, jego mocnych i słabych stron oraz możliwości oferowanych przez rynek, na który jest ukierunkowany, oraz tego, na co pozwala mu pozycja konkurencyjna.

SWOTwot pozwala przedsiębiorcom, menedżerom i twórcom zidentyfikować rynki docelowe i osie rozwoju dla ich modelu biznesowego.

Jako decydent (kadra kierownicza, menedżerowie ds. Rozwoju, założyciele firmy itp.), Pierwszym krokiem do napisania biznesplanu - krytycznego narzędzia do wdrożenia strategii marketingowej - jest przeprowadzenie badań rynku. Polega to na zebraniu jak największej ilości informacji o sektorze i sytuacji konkurencyjnej.

Zawiera wiele elementów branżowych. Konfrontacja z rzeczywistością w terenie, która jest bezpośrednim wynikiem badań rynku, pozwala również zidentyfikować i zakwalifikować konkurencję, a także profil i oczekiwania klientów. Analiza SWOT pomaga uporządkować tę różnorodną wiedzę w celu opracowania strategii handlowej dostosowanej do środowiska zewnętrznego. Jest to zasadniczo sumaryczna analiza badań rynku.

SWOT pozwala również podsumować wewnętrzną wydajność firmy. Jakie są Twoje przewagi konkurencyjne, Twoja pozycja w stosunku do konkurencji? Jaka jest Twoja efektywna cena sprzedaży? Jaka jest wasza strategia dystrybucji i komunikacji? W jakich aspektach trzeba podjąć wysiłek finansowy? Jakie są twoje kluczowe czynniki sukcesu itp.?

Jeśli nie wiesz, jak odpowiedzieć na te pytania, które stanowią podstawę Twojej strategii biznesowej, może to być spowodowane tym, że Twoje badania rynku, udoskonalone przez SWOT, nie zostały jeszcze zakończone.

Analiza SWOT jest łącznikiem między badaniami rynku a rozwojem strategii biznesowej (lub strategii wejścia na rynek). To właśnie umożliwia opracowanie strategii biznesowej, która pasuje do Twojego środowiska.

KIEDY NALEŻY WYKONAĆ MATRYCĘ SWOT?

Kiedy należy wykonać macierz SWOT? Analiza SWOT pomaga menedżerowi opracować strategię marketingową. Wdrożenie strategii i wyniki jej realizacji wymagają jednak czasu. Dlatego nie ma sensu robić tego regularnie, ryzykując stałą zmianę współrzędnych roboczych i zepsucie pozycjonowania marketingowego firmy.

Przy odpowiednim podejściu SWOT pozwala naprawić strategię handlową firmy w dłuższej perspektywie. Wizja, którą zapewnia, prowadzi do konkretnych decyzji, które wymagają czasu na podjęcie (wprowadzenie nowych produktów, zmiany w pozycjonowaniu komercyjnym, uruchomienie planu innowacji itp.).

Biorąc pod uwagę znaczenie konsekwencji, jakie może to mieć, lepiej jest poświęcić czas na wysokiej jakości pracę niż mnożyć analizy.

Jednak pewne wydarzenia mogą drastycznie zmienić pozycję firmy na rynku i uzasadnić stworzenie nowej matrycy SWOT. Wśród tych powodów chcielibyśmy zwrócić uwagę w szczególności:

 • Zmiany w otoczeniu konkurencyjnym,
 • Pojawienie się nowych technologii, które zmieniają pozycję firmy na rynku,
 • Znaczne obniżenie kosztów produkcji,
 • Zmiany w przepisach.

JAK PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ SWOT?

Analiza SWOT składa się z dwóch odrębnych diagnoz (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz czterech analiz (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia), które są jednak nierozłączne. Dla każdego z czterech kolejnych kroków ważne jest, aby odpowiedzieć na postawione pytania bardzo konkretnie.

Wewnętrzna diagnoza: jest to analiza, która polega na identyfikacji, ocenie i wymienieniu mocnych stron (które sprawiają, że jesteś lepszy) i słabych stron (które sprawiają, że jesteś gorszy od innych):

1. Mocne strony firmy wewnętrznej (mocne strony):

Są to konkretne mocne strony Twojego projektu i Twojej firmy. Co wnosisz na rynek i swoich klientów? Czy Twój realny model biznesowy? Jakie są Twoje atuty konkurencyjne? W jaki sposób jesteś bardziej atrakcyjny niż konkurencja? Masz duże możliwości finansowe? Czy masz silną sieć ekspertów, którym możesz oddelegować, zespół uzupełniających się partnerów? Czy możesz wykorzystać wcześniejsze doświadczenia lub dobrze zmontowaną dokumentację klienta?

2. Wewnętrzne słabości firmy (Słabe strony):

Każdy przedsiębiorca, każda firma ma słabe strony. Użyj SWOT, aby zidentyfikować swoje słabe strony.

Mogą one być związane z finansami, relacjami lub wynikami; mogą odnosić się do braku doświadczenia, przewagi konkurencyjnej, która jest zbyt odległa od oczekiwań klientów, złego zarządzania przedsiębiorstwem, złej jakości / relacji cenowych z dostawcami, braku sieci itp.

Diagnoza zewnętrzna: polega na analizie środowiska zewnętrznego (rynku) w celu zbadania możliwości, które mogą działać na Twoją korzyść i zidentyfikowania zagrożeń, które mogą utrudnić Twój sukces i na które powinieneś zwrócić uwagę. Diagnozę tę można udoskonalić za pomocą następujących modeli analizy strategicznej: 5 sił Portera, analiza Pestela, łańcuch wartości itp.

3. Możliwości rynkowe:

Wskazówki dotyczące udanej analizy SWOT.

Diagnoza szans to diagnoza środowiska, w którym działa Twoja firma. Czy Twój rynek jest rynkiem wschodzącym czy rozwijającym się? Czy to nowy rynek? Czy jest to nowy produkt? Czy jest wystarczająco dużo miejsca dla nowego uczestnika, takiego jak Ty (potencjalny udział w rynku)? Czy twoi konkurenci są nieaktualni? Czy technologia stosowana w Twojej branży działa na Twoją korzyść?

To już nie jest wewnętrzna diagnoza, ale bardziej globalna wizja. To od Ciebie zależy, czy wyjdziesz poza swoją firmę i przeanalizujesz graczy, którzy będą skłaniać się ku Twojemu projektowi.

4. Zagrożenia na rynku (Zagrożenia).

Podobnie jak diagnostyka szans, diagnostyka zagrożeń dotyczy kontekstu, w którym działa firma. Zagrożenia, które mogą narazić Twoją firmę na ryzyko, mogą mieć charakter regulacyjny, technologiczny lub konkurencyjny.

Nasycony rynek może prowadzić do wojny cenowej. Rynek, na którym technologia szybko staje się przestarzała, może prowadzić do coraz bardziej innowacyjnej konkurencji, a obecność niewielkiej liczby konkurentów, często będących synonimem silnej reputacji, może również stanowić zagrożenie.

5. Podsumuj!

Wynikiem tych analiz jest macierz (zwana macierzą SWOT) składająca się z czterech osi (każda komórka zawiera pomysły z każdej z wcześniejszych analiz), w której umieszcza się wszystkie odpowiedzi na pytania.

Następnie wykonaj analizę SWOT:

Jakie są główne zagrożenia związane z projektem lub firmą? Jak można im zaradzić? Co jest potrzebne, aby je wyeliminować? Czy ich naprawa jest pilna? I tak dalej.

Jakie są główne możliwości. Czy te możliwości mogą być realistycznymi celami? Czy są sposoby, aby je zdobyć? Czy pasują do projektu? Itd.

Jakie są mocne strony projektu? Czy są w pełni wykorzystywane? Czy są one spójne z przyjętą strategią? Itd.

Jakie są słabe strony projektu? Jak możemy ich uniknąć? Czy mamy środki, aby je przezwyciężyć? Jak pilna jest sytuacja? Itd.

Oczywiście pytania te nie są wyczerpujące, muszą być dostosowane do Twojego projektu lub firmy.

PODSTAWOWE STRATEGIE WYWODZĄCE SIĘ Z ANALIZY SWOT

W analizie SWOT można wyróżnić cztery rodzaje strategii:

Mocne strony - Strategia możliwości: ta ofensywna strategia ekspansji opiera się na mocnych stronach firmy w celu wykorzystania możliwości rynkowych.

Strategia "Słabe strony - szanse": ta strategia ekspansji defensywnej polega na wypełnieniu zidentyfikowanych słabości w celu wykorzystania szans.

Strategia mocnych stron i zagrożeń: ta defensywna strategia konsolidacji wykorzystuje mocne strony, aby przeciwdziałać zagrożeniom rynkowym lub ich unikać.

Strategia słabości i

zagrożeń: ta strategia dywersyfikacji lub repozycjonowania ma na celu zmniejszenie słabości firmy i podatności na zagrożenia rynkowe.

Po zakończeniu analizy SWOT sesja robocza powinna dostarczyć zespołowi zarządzającemu:

 • Wypełniona macierz SWOT,
 • konkretne elementy, takie jak tabele, dokumenty i rekomendacje wynikające z wymiany poglądów między uczestnikami spotkania
 • Sugestie dotyczące możliwych działań i/lub strategii.

W końcu powinieneś być w stanie stworzyć mentalną (lub konkretną, co jest jeszcze lepszą) mapę strategii, którą należy przyjąć, aktywów, które mają być wykorzystane teraz, oraz tych, które należy wzmocnić lub nabyć mniej lub bardziej szybko, aby wykorzystać szanse i przezwyciężyć ryzyko związane z projektem. Korzystanie z narzędzia do mapowania myśli może być bardzo skuteczne w tej dziedzinie.

Ogólnie rzecz biorąc, SWOT pozwala na analizę wewnętrzną (mocne i słabe strony), a także zewnętrzną w stosunku do firmy (szanse i zagrożenia), co pomaga w podejmowaniu decyzji i planowaniu strategicznym.

KLUCZE DO UDANEJ ANALIZY SWOT

Skuteczna analiza SWOT to przede wszystkim analiza, która odpowiada na Twoje strategiczne pytania. Jest to kluczowy element biznesplanu. Finansiści uwielbiają to narzędzie, które w skrócie opisuje twoją zdolność do wykonania projektu. Aby odnieść sukces w tym ćwiczeniu, musisz przestrzegać kilku zasad.

1. Podsumuj!

Jaki jest twój cel? Aby pozycjonować swój projekt na rynku. Wystarczy do tego jeden slajd. Do rzeczy! Wymień swoje argumenty w krótkich zdaniach, które podsumowują każdy aspekt.

2. Ustal priorytety!

Uporządkuj swoje obserwacje! Spraw, aby "mocne i słabe strony" – "szanse/zagrożenia" nakładały się na siebie. Na przykład, jeśli jedną z twoich słabości jest brak technologii, pamiętaj, aby wspomnieć o potencjalnych bardziej innowacyjnych konkurentach na tym samym poziomie hierarchii.

Skorzystaj z okazji, aby ułożyć argumenty w kolejności intensywności.

Finansiści lubią oceniać twoje rozumienie przedsiębiorczości na podstawie tego, jak przedstawiasz analizę SWOT. Spraw, aby matryca wyglądała dobrze!

3. Przewiduj!

Pamiętaj, aby ukończyć każdy z czterech aspektów. Nie zapomnij również uzupełnić swojego myślenia o konkretne badania informacyjne (statystyki, przegląd technologii, badania rynku itp.).

Tak, Twój projekt ma słabe strony. Tak, na Twoim rynku są zagrożenia. Musisz szukać informacji i przewidywać rozwój rynku, który pozwoli Ci zaoferować rozwiązania w celu zwalczania tych negatywnych aspektów. To także od Ciebie zależy, czy skonsolidujesz swoje mocne strony i skorzystasz z możliwości, które przed Tobą stoją! Oczywiście Twoja strategia handlowa będzie zgodna z tymi czterema wizjami. Dokonuj odkryć!

4. Zachowaj obiektywizm!

Nie ignoruj negatywnych aspektów. Jeśli znajdziesz sposób na ich obejście, nie będą działać przeciwko tobie. Finansiści wiedzą, że żaden przedsiębiorca ani projekt nie jest doskonały. Ignorowanie złych aspektów może sprawić, że będziesz w kłopotliwy, gdy firma ruszy z miejsca. Otwórz oczy, bądź obiektywny w swojej analizie... Nie ma nic lepszego do pozyskiwania funduszy, a przede wszystkim do tego, aby Twoja firma była zrównoważona w czasie!

5. Porównaj się z konkurencją! Sprawdź sam! Innowacji!!!

Dobry projekt to taki, który oferuje innowacyjne rozwiązanie na rynku docelowym. Jest to projekt, który odróżnia się od graczy już obecnych. Nalegaj na swoją przewagę konkurencyjną, na adekwatność swojej propozycji do popytu. Przekaż wiadomość swoim sponsorom: jesteś lepszy niż wszyscy inni!

Innowacja jest możliwa tylko wtedy, gdy masz doskonałą wiedzę o najlepszych w swojej branży. Benchmarking to najlepsza metoda na zrozumienie otoczenia konkurencyjnego i wyciągnięcie najlepszych wniosków w celu ulepszenia oferty. Obfitość informacji dostępnych na rynku dzięki pojawieniu się Internetu ułatwia tę pracę.

Krótko mówiąc, im bardziej dogłębne i wysokiej jakości są twoje badania rynku, tym lepszy będzie twój SWOT ... Im bardziej trafna będzie Twoja strategia biznesowa! Biznesplan jest naprawdę logicznym i chronologicznym dokumentem. Badanie SWOT jest naprawdę jego centralnym elementem, niezbędnym do sukcesu Twojej firmy. Miłej analizy!

6. Uzyskaj wsparcie!

Praca nad strategią projektu lub istniejącego biznesu może doprowadzić przedsiębiorcę (lub menedżera) do podjęcia odpowiednich decyzji o ważnych implikacjach. Z drugiej strony, przeprowadzenie mało ambitnej analizy SWOT, która nie prowadzi do myślenia strategicznego, jest mało interesujące. Towarzyszenie zespołowi lub partnerowi może być gwarancją sukcesu z kilku powodów:

 • otwiera proces myślowy na nowe pomysły,
 • umożliwia walidację lub ważenie pomysłów przedstawionych w badaniu SWOT,
 • Doświadczenie i różnorodność uczestników może prowadzić do interesujących spostrzeżeń w wielu obszarach.

KOGO ZAANGAŻOWAĆ W PLANOWANIE STRATEGICZNE PROJEKTU?

Przed rozpoczęciem procesu SWOT musisz się przygotować, posłuchać swojego rynku, jego graczy i pracowników. Niektórzy partnerzy mogą również dostarczać elementy odpowiedzi lub konkretne informacje (klienci, dostawcy, współpracownicy itp.).

Niektóre zawody ewoluują i mogą oferować interesujące spostrzeżenia. Na przykład certyfikowani księgowi publiczni nie mogą już zadowalać się tylko prowadzeniem dokumentacji i deklaracji (podatkowych, prawnych, społecznych itp.).

Większość z nich twierdzi, że jest w stanie zaoferować radę, więc uwierz im na słowo i poproś ich, aby wzięli udział w twoim myśleniu. Możesz również skontaktować się z komitetem wsparcia, który stworzyłeś, lub zorganizować zaproszenie młodych ludzi, którzy pomogą Ci zrozumieć, co innowacje mogą wnieść do Twojej firmy i uświadomić ludziom istnienie rynków wschodzących.

Dobre wsparcie jest jednym z kluczy do sukcesu wielu menedżerów, niezależnie od wielkości firmy.

 • Tag
 • Artykuł
  Share:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.