Rzeczywiste strategie handlu opcjami. Część II

image description

Z tego artykułu dowiesz się:
Strategie handlu opcjami roboczymi w 2023 roku;
Spostrzeżenia na temat strategii zawartych w artykule;

Strategia motyla

Zasadniczo strategia ta polega na zastosowaniu trzech różnych cen wykonania opcji dla tego samego instrumentu bazowego i o tej samej dacie wygaśnięcia. Strategia ta łączy zarówno długie, jak i krótkie opcje kupna i sprzedaży, aby stworzyć strefę zysku. Strefę zysku zapewnia cena mieszcząca się w określonym przedziale. Zazwyczaj do określenia tego przedziału wykorzystuje się historyczną zmienność składnika aktywów, która jest powiązana z bieżącym poziomem cen.

Ważne wskazówki dla osób stosujących strategię motyla

Kluczowe znaczenie ma wybór właściwej ceny wykonania dla wszystkich trzech opcji. Uderzenia należy dobierać tak, aby były zbliżone do aktualnej ceny instrumentu bazowego. W takim przypadku musisz wziąć pod uwagę swoje prognozy dotyczące ruchów cen.  

Druga wskazówka: Z motyla korzystają głównie doświadczeni traderzy, dlatego trzeba jasno zrozumieć zarówno istotę strategii, jak i wiedzieć, kiedy można ją zastosować, a kiedy jest prawie na 100% prawdopodobne, że będzie to błąd. Dokonując oceny, należy wziąć pod uwagę trendy rynkowe, a także czynniki podstawowe, takie jak raporty roczne itp.

Strategia uduszenia

Ta strategia jest podobna do strategii straddle, ale wykorzystuje opcje sprzedaży i kupna z różnymi datami wygaśnięcia. Strategię tę stosuje się w sytuacjach, gdy inwestor spodziewa się silnej zmiany ceny, ale nie jest w stanie zrozumieć przyszłego kierunku zmiany ceny.

Pamiętaj, że Duszenia mogą być drogie ze względu na zakup lub sprzedaż dwóch opcji, a zanik czasowy (theta) może zmniejszyć ich wartość. Ponadto instrument bazowy musi ulec znacznym zmianom, aby pokonać koszt opcji. Krótkie uduszenia oznaczają nieograniczone straty w dłuższej perspektywie, dlatego należy je stosować ostrożnie.

Aby skutecznie zastosować tę strategię, zastanów się, co w niej ogranicza Twoje limity składek płaconych za opcje kupna i sprzedaży. Oznacza to, że ryzykujesz tylko utratę kwoty, jaką zapłaciłeś za opcje.

Strategia rozłożenia proporcji

Rozpiętość racji, znana również jako „rozpiętość współczynnika”, polega na kupowaniu lub sprzedawaniu większej liczby opcji, niż jest to wymagane do zrekompensowania delty opcji. Strategia ta może zapewnić połączenie potencjalnego zysku i zmniejszonego ryzyka.

Przed użyciem tej strategii zalecamy rozważenie, w jaki sposób czas do wygaśnięcia opcji i poziom zmienności mogą wpłynąć na Twoją stratę. Zazwyczaj Ratio Spread może zapewnić dużą zmienność w celu maksymalizacji zysków. Ponadto, jeśli masz pytania lub sugestie, nie wahaj się skontaktować z konsultantami lub doświadczonymi handlowcami w celu uzyskania porady i rekomendacji.

Strategia żelaznego motyla

Żelazny motyl to technika handlu opcjami stosowana, gdy inwestor spodziewa się bardzo małej zmiany ceny instrumentu bazowego. Jest to neutralna strategia, która łączy w sobie aspekty krótkiego straddle'a i długiego duszenia. Celem Żelaznego Motyla jest generowanie dochodu przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych strat w określonym przedziale cenowym. Oto kluczowe różnice między tą strategią a innymi:

Strategia spreadu kupna byka

Strategia polegająca na zakupie opcji kupna z niższą ceną wykonania i natychmiastowej sprzedaży opcji kupna z wyższą ceną wykonania. Stosuje się go, gdy ogólnie rzecz biorąc, kurs instrumentu bazowego jest optymistyczny.

Przed wdrożeniem spreadu byczego, upewnij się, że dobrze rozumiesz, jak to działa. Powinieneś wiedzieć, że jest to strategia ograniczonego ryzyka i ograniczonej nagrody. Ważne jest również, aby powiedzieć, że musisz ostrożnie wybierać ceny wykonania.

Strategia spreadu Bear Put

Niedźwiedzi spread sprzedaży to strategia opcyjna stosowana przez inwestorów, którzy umiarkowanie spodziewają się bessy i mają silną opinię na temat wartości instrumentu bazowego. Strategia ta polega na zakupie jednej opcji sprzedaży i natychmiastowej sprzedaży innej opcji sprzedaży z niższą ceną wykonania, obie z tą samą datą wygaśnięcia. Oto kilka wskazówek i wskazówek dotyczących skutecznego wykorzystania spreadu niedźwiedzia

Na zakończenie przypominamy, że wszystkie opisane powyżej strategie wymagają kompetencji i nie wybaczają błędów. Planując transakcje, nie zapomnij wziąć pod uwagę ceny „Strike” i nie myl terminów realizacji lub innych zmiennych, szczególnie podczas korzystania ze strategii takich jak „Butterfly” i innych. Jednocześnie strategie te pozwalają chronić się przed ryzykiem, a jednocześnie zarabiać dobre pieniądze – luksus, jakiego nie zapewniają inne kategorie instrumentów finansowych.

Link do pierwszej części  https://1plus-smart.com/pl/opinie/jakie-sa-zalety-i-aktualne-strategie-handlu-opcjami

Jonathan Rowe

Jonathan Rowe

Twórcą i głównym autorem strony jest Jonathan Rowe. Trader i inwestor z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Massachusetts Institute of Technology z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w tworzeniu aplikacji dla instytucji finansowych i inwestycyjnych.

Powiązane posty

Te posty też mogą Ci się spodobać

Jak Igrzyska Olimpijskie 2024 wpłyną na francuską gospodarkę?

Igrzyska Olimpijskie 2024 we Francji: "Umiarkowany" wpływ na gospodarkę kraju w 2024 r.

Inwestuj w kryptowaluty poprzez akcje: 3 obiecujące spółki

3 akcje wydobywcze kryptowalut, które są ukrytymi klejnotami rynku

Comments on this post

0 comments

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.

All rights to the materials belong 1plus-smart © 2019 - 2024