Aktualne strategie handlu opcjami. Część I

Jakie są zalety i aktualne strategie handlu opcjami?
  • Jonathan Rowe
  • 18.10.2023
Z tego artykułu dowiesz się:
Jakie są korzyści z handlu opcjami;
Najlepsze strategie handlu opcjami;
Spostrzeżenia dotyczące handlu opcjami, o których prawie nikt nie wie.
 

Handel opcjami jest znany zarówno ze swojej złożoności, jak i wszechstronności pod względem możliwości stosowania strategii handlowych. Handel opcjami pozwala również na zastosowanie skutecznych technik zarządzania ryzykiem. Sprzedaż lub zakup prawa do spekulacji na aktywach bazowych po ustalonej cenie w określonym czasie. Powszechnie uważa się, że opcje mają jeden z najwyższych potencjałów zysku, przy mniejszym ryzyku niż inne instrumenty o podobnym potencjale zysku.

Czym jest strategia covered call?

Ogólnie rzecz biorąc, strategia covered call (zwana dalej w skrócie C/C) jest strategią konserwatywną. W strategii tej inwestor zajmuje długą pozycję w instrumencie bazowym i sprzedaje opcję kupna na ten sam instrument. Jaki jest cel tych działań? Celem jest osiągnięcie zysku ze sprzedaży o/c. Istotą strategii jest to, że nie potrzebujemy opcji kupna, ponieważ aktywa wzrosną na wartości i nie chcemy ich kupować po zawyżonej cenie, zamiast tego chcemy je sprzedać po wyższej cenie.

Kluczowe korzyści strategii covered call

Korzyści ze strategii covered call są następujące

  • Generowanie dodatkowego dochodu;
  • Ochrona przed niewielkimi stratami;
  • Poprawa zwrotów z portfela.

Dlaczego strategia p/c może nie działać

Sprzedaż opcji kupna może często ograniczać potencjalne zyski inwestora. Jeśli cena akcji gwałtownie wzrośnie, inwestorzy muszą nadal sprzedawać akcje na opcjach kupna, aby zapłacić cenę, zapewniając możliwość większego wzrostu ceny. Może to być szczególnie problematyczne w okresach szybkiego wzrostu akcji.

Strategia opcji sprzedaży

Strategia opcji sprzedaży to strategia, która jest często wykorzystywana jako sposób na zabezpieczenie inwestora. Podczas inwestowania, gdy istnieje długa pozycja w instrumencie, zakup opcji sprzedaży jest dokonywany w celu ochrony przed silnym spadkiem ceny instrumentu. Opcja sprzedaży jest korzystna, ponieważ jeśli wartość instrumentu spada, opcja sprzedaży zwiększa swoją wartość w stosunku do instrumentu bazowego, kompensując w ten sposób straty.

Najczęstszy błąd podczas korzystania z opcji sprzedaży

Niestety, bardzo często inwestorzy myślą, że mogą uzyskać niemal natychmiastowe wyniki przy użyciu opcji sprzedaży. W rzeczywistości ten rodzaj opcji ma ograniczony okres wygaśnięcia i warto również wziąć pod uwagę, że cena akcji może zmieniać się powoli. Jeśli cena spada powoli lub nie zmienia się wcale, opcja sprzedaży może okazać się nietrafiona.

Strategia Long Straddle

Technika ta polega na jednoczesnym zakupie zarówno opcji kupna, jak i opcji sprzedaży na ten sam instrument bazowy z tą samą ceną wykonania i datą wygaśnięcia. Cel tego planu jest bardzo prosty: czerpać zyski ze znacznego ruchu cen, niezależnie od jego kierunku.

Ważne jest, aby wiedzieć, że chociaż strategia ta jest bardzo atrakcyjna, ponieważ pozwala czerpać zyski niezależnie od kierunku trendu, można ją z powodzeniem realizować tylko wtedy, gdy występuje wystarczająca zmienność. Nie oznacza to, że nie będziesz w stanie zarabiać, gdy zmienność ceny instrumentu bazowego jest niska, ale najlepiej jest, gdy zmienność jest wysoka, na przykład w okresie poprzedzającym ważne wydarzenia, najczęściej wyniki kwartalne.

Strategia spreadu kredytowego

Strategia ta polega na wystawieniu pierwszej opcji na rynku i zakupie drugiej opcji na to samo aktywo z różnymi cenami wykonania i datami wygaśnięcia. Stosuje się ją w celu uzyskania kredytu netto, czyli maksymalnego zysku. Celem jest wygaśnięcie obu opcji na zero.

Ważna wskazówka: Zastanów się, w jaki sposób będziesz zarządzać ryzykiem. Ustawienie limitów stop może pomóc w ochronie przed dużymi stratami. Określ z wyprzedzeniem, na jakim poziomie cenowym zamkniesz swoją pozycję. Pozwoli to uniknąć błędu popełnianego przez co najmniej 50% początkujących, którzy korzystają z tej strategii po raz pierwszy.

Podsumowanie

Opcje są jednym z najpopularniejszych instrumentów nie bez powodu. Pozwalają one zabezpieczyć się przed ryzykiem i czerpać zyski ze zmienności rynku. Biorąc to pod uwagę, musisz wiedzieć, że handel opcjami nie wybacza słabej znajomości tego instrumentu. Musisz dobrze opanować wszystkie strategie i stale uzupełniać swoją wiedzę o nową wiedzę teoretyczną i praktyczną. Jeśli mądrze korzystasz z opcji, mogą one stać się potężnym narzędziem w twoim arsenale, które pozwoli ci osiągnąć twoje cele handlowe.

Link do części drugiej https://1plus-smart.com/pl/opinie/dzialajace-strategie-handlu-opcjami

 

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.